Skip to main content

Zřízení datových schránek pro znalce

Datové schránky znalců, tzv. profesní datové schránky, jsou pro znalce povinné a jsou zřizovány Ministerstvem vnitra automaticky a bezplatně na základě zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ministerstvo vnitra zahájí rozesílání přístupových údajů k datovým schránkám znalců dne 1. 5. 2021. Přístupové údaje jsou zasílány do vlastních rukou bez možnosti náhradního doručení, a to na adresu sídla znalce uvedenou v registru osob, v němž jsou znalci evidováni jako podnikající fyzické osoby podle svých identifikačních čísel (IČO). Pokud má znalec vlastní datovou schránku fyzické osoby, budou mu přístupové údaje pro nově zřizovanou datovou schránku doručeny datovou zprávou. Více informací naleznete na stránkách Ministerstva spravedlnosti.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@uoz.cz.