Skip to main content

Schůzka nové platformy na MSp

V pátek 30. dubna 2021 se uskutečnilo první online jednání nově vzniklé platformy složené z představitelů profesních sdružení znalců a zástupců Ministerstva spravedlnosti. Za Ministerstvo se jednání účastnili náměstkyně sekce dohledu a justice Klára Cetlová a ředitel insolvenčního odboru Jan Benýšek. Unii odpovědných znalců na jednání zastupoval její president Miroslav Ludvík.

Na jednání byly zařazeny následující body:

  1. Úvodní slovo paní náměstkyně
  2. Vymezení povahy nově zaváděné platformy a její působnosti
  3. Aktuality v oblasti aplikace nové úpravy znalecké činnosti (datové schránky, zkoušky)
  4. Vymezení střednědobých cílů v rámci vzájemné spolupráce

Jak již bylo zmíněno, jednalo se o úvodní jednání a další by měla následovat, a to v pravidelných intervalech 1x za dva měsíce. V případě, že to situace dovolí, budou tato probíhat prezenčně.

I přes to, že na některé diskutované problémy vzniklé v důsledku nového zákona o znalcích máme s Ministerstvem rozdílné názory, považujeme za velmi důležité ochotu společně tuto situaci řešit.