Skip to main content

O unii

Unie odpovědných znalců vznikla jako profesní organizace, která sdružuje primárně znalce, ale také další odborníky z různých souvisejících odvětví. Jejím cílem je poskytovat svým členům odbornou podporu, realizovat osvětovou a edukační činnost a vydávat odborné publikace. Významný je v tomto ohledu networking, který propojuje znalce a umožňuje jim výměnu zkušeností a znalostí.

Neméně důležitá je pro znaleckou činnost důvěra laické i odborné veřejnosti. Unie odpovědných znalců se proto zaměřuje také na osvětové působení směrem k veřejnosti, které napomáhá orientovat se v problematice znalectví.

Vzdělávání znalců

Věříme, že snahou každého znalce je rozvíjet své odborné vědomosti a schopnosti, prohlubovat své poznatky v oboru, i orientovat se v současných výzvách či problémech, které s výkonem jeho znalecké činnosti souvisí. Unie proto poskytuje všem svým členům bohatou nabídku osvětové a edukační činnosti, v rámci níž mohou znalci nejen nabývat nového know-how, ale také v rámci networkingu předávat a vyměňovat své zkušenosti a znalosti.

Pojištění odpovědnosti

Zajištění a bezpečí klientů musí být pro každého znalce prioritou. Je nezbytné si uvědomit, že i přes veškerá opatření a maximální odbornost i profesionalitu znalců může klientovi vzniknout škoda. Znalci proto musí být pojištěni pro případ, že budou povinni nahradit újmu způsobenou v souvislosti s jejich činností, jak mimo jiné ukládá nový zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech. Všichni naši členové jsou si této skutečnosti vědomi a proto mají sjednané pojištění s nadstandardním limitem plnění. Unie pomáhá svým členům toto pojištění vyjednat a zároveň nezávislí odborníci z oblasti pojišťovnictví, kteří jsou členy unie, poskytují znalcům v této oblasti poradenství.