Skip to main content

Přihláška člena Unie odpovědných znalců, z.ú.

Členem Unie odpovědných znalců se může stát každá osoba, zapsaná v seznamu znalců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, které nebyl pozastaven výkon činnosti. Pro úspěšné přijetí za řádného člena spolku je nutné zaslat přihlášku e-mailem či na adresu sídla Unie odpovědných znalců.

Bude nám ctí, pokud se rozhodnete s námi spolupracovat a stanete se členy Unie odpovědných znalců.