Skip to main content

Šablona struktury znaleckého posudku

Jak jsme Vás již informovali minulý týden, zástupci Unie odpovědných znalců a Ministerstva spravedlnosti se sešli ke společnému jednání, a to především nad podmínkami nového zákona. Jedním z diskutovaných témat byla podoba znaleckého posudku dle znění zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a vyhlášky č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti. Ministerstvo na portále znalci.justice.cz uveřejnilo šablonu formátu (struktury) znaleckého posudku, která odpovídá nové právní úpravě účinné od 1. 1. 2021. V šabloně jsou v jednotlivých částech odkazy na příslušná ustanovení nového zákona a vyhlášky.