Skip to main content

Znalecké průkazy a znalecké pečeti

Na základě podnětů vzešlých ze schůzky, která se konala minulý týden mezi zástupci Unie odpovědných znalců a Ministerstva spravedlnosti, bylo na stránkách znalci.justice.cz uveřejněno sdělení k užívání znalecké pečeti a k užívání znaleckých průkazů.

Ve sdělení k užívání znalecké pečeti ministerstvo znalce informuje, že znalecký posudek je možné nadále opatřovat otiskem dosud užívané znalecké pečeti. Takto lze postupovat do doby, než budou znalcům vydána potvrzení opravňující je k objednávce a převzetí znalecké pečeti.

Ve sdělení k užívání znaleckých průkazů pak ministerstvo informuje o vydání nových průkazů až po novém zápisu do seznamu znalců, a to mimo jiné kvůli tomu, že žadatel o vyhotovení průkazu musí dodat svoji fotografii. Nové průkazy tedy znalci obdrží poté, co požádají o zápis do seznamu znalců podle nové právní úpravy a budou do něj po splnění zákonných podmínek zapsáni. Do doby vystavení průkazů odpovídajícím novým vzorům se znalci mohou nadále legitimovat stávajícím znaleckým průkazem.