Skip to main content

Informace k novému zákonu

V polovině prosince 2020 vyzvalo Ministerstvo spravedlnosti znalce k zasílání dotazů týkajících se nové právní úpravy znalecké činnosti s tím, že odpovědi budou zveřejňovány formou audionahrávek. Nebudeme hodnotit tuto formu komunikace se znalci, jehož vhodnost nechť každý posoudí sám na první audionahrávce o délce 75 minut, ve které nelze jednoduše dohledat konkrétní otázka s odpovědí. Vybrané informace z této audionahrávky vám přineseme co nejdříve v textové podobě. Samotnou audionahrávku naleznete zde.

         

Níže uvádíme citaci převzatou ze stránek ministerstva:

Abychom docílili efektivnějšího a rychlejšího zodpovídání dotazů, které s sebou přinesla nová právní úprava účinná od 1. 1. 2021 (zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech), rozhodli jsme se spustit sérii audionahrávek, ve kterých se vždy několika desítkám dotazů věnujeme. Na otázky odpovídá ředitel odboru insolvenčního a soudních znalců JUDr. Martin Richter, Ph.D. Věříme, že vám budou podcasty nápomocné.