Skip to main content

Vzdělávací akce pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Justiční akademií připravilo seminář pro znalce s názvem „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce„, který se uskuteční 2. 6. 2022 od 9:00 do 14:00 hod. v Justiční areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Seminář je bezplatný. Možná je i distanční forma prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

V případě, že máte zájem se uvedeného semináře zúčastnit, registrujte se, prosím, nejpozději do 25. 5. 2022 na znalci@akademie.justice.cz. V něm uveďte své jméno, příjmení a informaci o tom, jakou formou se zúčastníte (prezenční/distanční).

Podrobnější informace k semináři naleznete zde.