Skip to main content

Vzdělávací akce pro znalce II.

Vzhledem k velkému zájmu o seminář na téma „Nová právní úprava znalecké činnosti z pohledu znalce“ se Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo ve spolupráci s Justiční akademií uspořádat další, který se uskuteční dne 19. 10. 2022 od 9:00 do 14:00 hodin v Justičním areálu na Míčánkách na adrese ul. 28. pluku 1533/29b, Praha 10. Seminář je opět bezplatný. Možná je i distanční forma prostřednictvím odkazu, který vám bude zaslán na přihlašovací e-mailovou adresu týden před konáním.

Všem, kteří se nestačili přihlásit na červnový termín, tedy doporučujeme včasné přihlášení na adrese https://registrace.jacz.cz/udalosti/rubrika/znalci/.