Skip to main content

Evidence posudků

Se začátkem nového roku to s povinností evidence posudků vypadá obdobně, jako tomu bylo v roce minulém. Ministerstvo spravedlnosti znalce na portálu znalci.justice.cz informovalo, že Systém elektronické evidence znaleckých posudků stále není zprovozněn. V současné době probíhá jeho příprava a testování. Ministerstvo tak opětovně znalcům sdělilo, že do data zpřístupnění tohoto systému se na znalce povinnost provádět zápisy do elektronické evidence znaleckých posudků podle § 29 odst. 2 ZnalZ nevztahuje, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje).

O termínu spuštění evidence znaleckých posudků Vás budeme na stránkách UOZ s předstihem informovat.

Více informací k tomuto tématu naleznete zde.