Skip to main content

Navýšení odměn pro znalce

V minulém týdnu došlo k posunu ve věci navýšení hodinové sazby pro znalce, a to předložení novely vyhlášky o znalečném do připomínkového řízení. I díky působení našich zástupců při aktivním jednání s ministerstvem se jedná o dosažení jednoho z prvních dílčích cílů, který si předsevzala nová vláda v programovém prohlášení pro zvýšení kvality znalecké činnosti.

V návrhu je pro znalce nově počítáno s odměnou 800 – 1000 Kč / hod. Více se dočtete např. na stránkách ceska-justice.cz.

V případě, že byste se chtěli s aktuálním zněním seznámit, je možné návrh vyhlášky i s připomínkami jednotlivých rezortů nalézt v systému VeKLEP.