Skip to main content

Vstupní zkouška pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo na portálu znalci.justice.cz vzdělávací video věnované nově zavedené vstupní zkoušce pro znalce.

Zveřejněné video by mělo znalcům objasnit z jakých částí se vstupní zkouška skládá, co je obsahem těchto částí, jak zkouška probíhá, jaké jsou výjimky z konání zkoušky a jak se na vstupní zkoušku připravit. Video je k dispozici zde.

Pro připomenutí uvádíme, že znalec, který získal oprávnění k výkonu znalecké činnosti podle zákona č. 36/1967 Sb., je oprávněn vykonávat znaleckou činnost po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti nového zákona, tedy do 1. ledna 2026.