Skip to main content

Doložení pojištění na rok 2022

S blížícím se koncem roku 2021 a novými povinnostmi, které plynou ze zákona pro znalce, znalecké kanceláře a znalecké ústavy je nezbytné všechny upozornit na nutnost doložení pojištění pro případ odpovědnosti za újmu na rok 2022.

Podle § 22 odst. 4 písm. b) zákona č. 254/2019 Sb. musí být tento doklad doložen do konce roku 2021, tj. nejpozději 31. 12. 2021. Doklad o uzavřeném pojištění (resp. doklad potvrzující trvání dříve uzavřeného pojištění) může být doručen do datové schránky Ministerstva spravedlnosti (kq4aawz), elektronickou poštou na e-mail oins@msp.justice.cz, nebo poštou či osobně na adresu Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.

Povinnost doložit doklad o uzavřeném a trvajícím pojištění mají i osoby, které již doložily doklad o pojištění uzavřeném na dobu neurčitou (zákon stanoví povinnost alespoň jednou za rok doložit skutečnost, že pojištění nadále trvá a nebylo např. vypovězeno). Upřesňující informace naleznete na stránkách znalci.justice.cz.