Skip to main content

Datové schránky pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti uveřejnilo dne 15.09.2021 na svých webových stránkách informaci k datovým schránkám pro znalce. Opakovaně a naléhavě vyzývá, aby se do svých profesních datových schránek všichni znalci bezodkladně přihlásili. V případě, že jste přístupové údaje neobdrželi, musíte se aktivně zajímat o jejich náhradní doručení a za tímto účelem kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra na tel. č. 954 200 200, nebo navštívit kterékoliv kontaktní místo Czech POINT.

Chtěli bychom upozornit, že datové zprávy zaslané soudy, policií, Ministerstvem spravedlnosti a dalšími orgány veřejné moci do zpřístupněné datové schránky se považují za doručené 10. dnem po dodání do datové schránky, bez ohledu na to, zda si adresát zprávu z datové schránky vyzvedl či nikoliv. Nevybírání písemností zaslaných do profesní datové schránky tak může mít pro znalce závažné právní důsledky.

Podle údajů poskytnutých Ministerstvem vnitra ze začátku tohoto měsíce se do datové schránky dosud nepřihlásilo 2 480 znalců. Většině těchto osob (2 276) byla datová schránka zpřístupněna v důsledku tzv. fikce doručení.

Více informací naleznete zde.