Skip to main content

Seznam znaleckých odvětví

Do Sbírky zákonů míří konečná verze vyhlášky, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví.

Finální znění je dostupné v elektronické knihovně připravované legislativy (eKLEP) na adrese https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBSPGKVKP.