Skip to main content

Nový portál pro znalce

Ministerstvo spravedlnosti spustilo 10. listopadu 2020 webový portál určený pro soudní znalce. Nalézt ho lze na adrese http://znalci.justice.cz/. Znalci a odborná veřejnost na webu najdou důležité informace v souvislosti s novou právní úpravou, která nabyde účinnosti 1. ledna 2021. Tak jak budou přibývat nové informace k tématu znalecké agendy, bude o ně portál postupně doplňován. Současná podoba tedy ještě není finální.

Nový portál pro znalce má seznámit jak znalce a znalecké ústavy (znalecké kanceláře), tak i širší veřejnost s novou právní úpravou – zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, která nabyde účinnosti 1. 1. 2021. Portál bude průběžně doplňován tak, aby obsahoval aktuální informace zejména o postupu licencování, povinnostech znalců a podmínkách pro výkon znalecké činnosti, znění příslušných právních předpisů (včetně vyhlášek, jakmile nabydou platnosti) a odpovědi na frekventované dotazy.