Skip to main content

Elektronická evidence znaleckých posudků

Je tomu téměř dva roky, co nabyl účinnosti nový zákon o znalcích, který přinesl spousty změn, mezi které se řadí i zavedení elektronické evidence posudků, která nahrazuje povinnost vést znalecký deník.

Od 1.1.2021 měli sice znalci povinnost posudky elektronicky evidovat, ale systém pro to určený nebyl k datu účinnosti zákona zprovozněn, proto se tato povinnost na znalce nevztahovala, a to v souladu se zásadou impossibilium nulla obligatio est (nemožné nezavazuje). Znalci tak s napětím očekávali, kdy bude nová evidence spuštěna a co přinese. Ke spuštění došlo dle informací ministerstva 14.11.2022 a k dnešnímu dni byly uveřejněny podrobnosti k přechodnému období, které potrvá do 30.6.2023.

Dle našeho názoru je nutné uvést především to, že se do evidence nezapisují znalecké posudky již zpracované (podané) v roce 2022, ani znalecké posudky zpracované (podané) v letech předcházejících. Do evidence se povinně zapisují všechny zadané dosud nezpracované (nepodané) znalecké posudky, a to včetně zadaných, avšak dosud nezpracovaných (nepodaných) znaleckých posudků v roce 2022.

Za UOZ musíme konstatovat, že k elektronické evidenci v současné podobě máme několik připomínek, které chceme s ministerstvem řešit, i Vás tímto žádáme, abyste zasílali Vaše připomínky či náměty, a to na diskuse@uoz.cz.

Více informací naleznete zde.